Kriminalvården genomför just nu ett arbete med att montera fysiska skydd på videoanläggningar i häkte och anstalt, vilket förhindrar manipulation av videoanläggningen. Syftet är att göra det möjligt för intagna att närvara vid domstolsförhandlingen utan att Kriminalvårdens personal vistas i rummet.

Det pågående arbetet beräknas leda till till nya arbetssätt. Enligt Kriminalvården kommer det i framtiden att bli allt vanligare att intagna närvarar vid videoförhandlingar utan personal från Kriminalvården.

För mer information om förändringen eller frågor, kontakta Andreas Fällström, 
Andreas.fallstrom@kriminalvarden.se, telefon 011-4963733.