Den 8 mars på internationella kvinnodagen var det dags för Rakelkonferensen som samlar deltagare från hela rättsväsendet till en eftermiddag med föreläsningar, inspiration och mingel på Grand Hôtel i Stockholm.

Rakel samlade en stor skara advokater och jurister.
Rakel samlade en stor skara advokater och jurister. Foto: Karin Flygare

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hälsade välkommen och inledde programmet med utgångspunkt i frågan: Is this a great time to be a woman? Bland annat ringade hon in frågan om kvinnligt ägande – det går åt rätt håll vad gäller fler kvinnliga delägare i advokatbyråer (i dagsläget är andelen kvinnor bland delägarna cirka 30 procent) – men det går långsamt framåt mot ett mer jämställt ägande.

Mia Edwall Insulander välkomnade deltagarna.
Mia Edwall Insulander välkomnade deltagarna. Foto: Karin Flygare

Emma Frans, författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet, föreläste under rubriken ”Att vara kvinna och expert”. Till exempel ställde hon frågorna hur det kommer sig att kvinnor mera sällan än män får agera experter i mediala sammanhang, om det är ett problem och hur man bör tänka själv om man blir ombedd att agera expert i medierna. Emma Frans ansåg bland annat att en manlig expert som blir tillfrågad om att uttala sig i media oftare borde tacka nej och istället tipsa om en kvinnlig expert.

Emma Frans
Emma Frans, författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet, talade om expertrollen. Foto: Karin Flygare

Advokaterna Frida Wallin och Sabina Böö, delägare vid BLOCK Advokater föreläste under rubriken ”Finns det särskilda utmaningar för oss som kvinnliga försvarsadvokater?”. Bland annat ringade de in fördomar som de möts av i försvararrollen, som exempelvis att en advokat förväntas vara en man. De tog också upp uppfattningen om en machokultur kopplad till försvararuppdraget och lyfte samtidigt fram att rollen som advokat är allt annat än macho. Att som kvinnlig försvarare bli utbytt, och då mot en manlig försvarare, var också något de diskuterade. Dessutom tog de upp att problematiken med att brottsmisstänkta män väljer manliga försvarare, och att man som kvinna därmed blir bortvald, liksom att unga killar på advokatbyråer blir inbjudna till ordenssällskap tidigt i karriären, att de blir ”påläggskalvar”, vilket unga tjejer inte blir.

Sabina Böö och Frida Wallin.
Försvarsadvokaterna Sabina Böö och Frida Wallin. Foto: Karin Flygare

Frida Wallin och Sabina Böö passade också på att tipsa om att de håller en ny kurs för kvinnliga försvarsadvokater. De avslutade med att understryka att ”vi tillsammans måste verka för att kvinnliga försvarsadvokater också ska få de tyngre försvararuppdragen”.

Malin Nyman, ledarskapsutvecklare, och Jens Näsström, arbetspsykolog, föreläste under rubriken ”Det nya arbetslivet – genombrott för jämställdhet eller ny kvinnofälla”

Malin Nyman och Jens Näsström.
Malin Nyman och Jens Näsström. Foto: Karin Flygare

Många advokater, framförallt kvinnliga, efterfrågar i kölvattnet av pandemin en större flexibilitet i arbetslivet – vilket är associerat med bättre balans mellan arbete och fritid. Men om fler kvinnliga advokater uppvisar ett större behov av att få ihop livspusslet, leder det nya arbetslivet verkligen till bättre förutsättningar och livskvalitet och karriär? Det var en fråga som diskuterades.

Rakelkonferensen arrangeras av Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda.