Linnéa Lindström skriver idag, den 29 mars, på ledarplats i Gefle Dagblad om att Högsta domstolen fastställt disciplinnämndens uteslutning av en advokat.

Advokaten uteslöts i juni 2022, men överklagade till HD, som delade nämndens bedömning att omständigheterna i fallet var synnerligen försvårande.

I ledaren pekar Linnéa Lindström på att uteslutningen ”i grund och botten stärker Advokatsamfundets legitimitet” och visar att ”systemet fungerar”.

Ledaren finns att läsa i webbversionen av Gefle Dagblad. Inloggning krävs.

Till ledaren.