Nu inför Advokatsamfundet digitala advokatlegitimationer. Det är en lösning som bedöms vara säkrare och mer tillförlitlig än den tidigare fysiska legitimationen. Användarens identitet styrks på samma sätt som vid utgivandet av en statligt godkänd e-legitimation.

Tjänsten är sammankopplad med Advokatsamfundets matrikel. Det innebär att endast den som är advokat kan inneha legitimationen. Advokatlegitimationen är en yrkeslegitimation som används för att visa att personen är advokat och ledamot i Advokatsamfundet.

Den digitala advokatlegitimationen ersätter inte redan utfärdade fysiska kort. Båda är fortsatt giltiga legitimationer, men nya fysiska kort kommer inte att tillverkas.

Advokatsamfundet har tagit fram den nya digitala advokatlegitimationen tillsammans med Freja, en statligt godkänd mobil e-legitimation som används för identifiering. Legitimationen används via Frejas app i mobiltelefon eller i surfplatta.

Läs mer om digital advokatlegitimation och om hur man skaffar den