Advokatsamfundet inför inom kort digitala advokatlegitimationer – en lösning som bedöms vara säkrare och mer tillförlitlig än den tidigare fysiska legitimationen. Användarens identitet styrks på samma sätt som vid utgivandet av en statligt godkänd e-legitimation.

Tjänsten är även sammankopplad med Advokatsamfundets matrikel, vilket innebär att endast den som är advokat kan inneha legitimationen. Advokatlegitimationen är en yrkeslegitimation som används för att visa att personen är advokat och ledamot i Advokatsamfundet. 

Den digitala advokatlegitimationen kommer inte att ersätta redan utfärdade fysiska kort. De kommer båda att vara giltiga legitimationer, men nya fysiska kort kommer inte att tillverkas.

Advokatsamfundet har tagit fram den nya digitala advokatlegitimationen tillsammans med Freja, en statligt godkänd mobil e-legitimation som används för identifiering. Legitimationen kommer att användas via Frejas app i mobiltelefon eller i surfplatta.

Planen är att lansera tjänsten för Advokatsamfundets ledamöter inom kort. Mer information om hur man laddar ner sin advokatlegitimation kommer att lämnas i samband vid lanseringen.

Precis som det tidigare fysiska kortet är den digitala advokatlegitimationen endast formellt giltig inom Sverige. Om du behöver ett intyg för utländska ändamål som visar att du är svensk advokat utfärdar Advokatsamfundet ett Practising Certificate.

Läs mer om den nya digitala legitimationen under Frågor och svar.

 

Bakgrund

Advokatsamfundet har haft utmaningar med att utfärda fysiska advokatlegitimationer. Sedan hösten 2023 har vår leverantör tillfälligt stoppat all tillverkning, varför samfundet undersökt andra alternativ. Den nya digitala lösningen bedöms vara säkrare och mer tillförlitlig.