Advokatsamfundet utövar, bland annat genom sin disciplinnämnd, tillsyn över advokater. Den som anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan göra en disciplinanmälan till Advokatsamfundet.

Tidigare har disciplinanmälningar behövt göras i pappersform, i form av ett undertecknat original av anmälan som har skickats till Advokatsamfundet. Men nu finns ett alternativ till det. Från och med i dag går det istället att – för den som föredrar det – skicka anmälan digitalt, via ett formulär på disciplinnämndens hemsida. Anmälan skickas efter identifiering med Bank-ID.

En disciplinanmälan kan nu alltså göras på två olika sätt:

  • genom användning av formuläret på Advokatsamfundets hemsida och Bank-ID, eller
  • genom anmälan i pappersform (för anmälan i pappersform gäller som tidigare att den ska vara undertecknad personligen och inskickad i original).

Att göra en disciplinanmälan kostar ingenting, oavsett vilket av ovan nämnda sätt du väljer att göra den på. 

Mer om hur du gör en disciplinanmälan finns att läsa här.