Advokatsamfundets fullmäktigemöte hölls idag, den 13 juni, i Centralposthuset i Stockholm. Fullmäktige inleddes traditionsenligt med att Advokatsamfundets journalistpris delades ut. Priset gick i år till Josefin Sköld, granskande journalist på Dagens Nyheter (läs mer om Josefin och om priskommitténs motivering).

Journalisten Josefin Sköld
Journalisten Josefin Sköld fick Advokatsamfundets journalistpris. Foto: Tom Knutson.

Josefin Sköld tackade för priset och berättade om sitt arbete med att granska situationen för barn i olika utsatta situationer. I sina granskningar har hon bland annat intresserat sig för barn som återförenats med sina föräldrar efter tvångsvård och som farit mycket illa där, och barn som stulits från sina föräldrar i fattiga länder för att adopteras bort till svenska familjer. Josefin Sköld avslutade med en uppmaning till deltagarna vid mötet: 
– Lyssna på barnen, de har ofta något att säga. 

Mia Edwall Insulander, Eva-Maj Mühlenbock och ordförande Claes Langenius.
Mia Edwall Insulander, Eva-Maj Mühlenbock och mötesordföranden Claes Langenius. Foto: Tom Knutson.

Efter prisutdelningen vidtog fullmäktigemötet, under ledning av advokat Claes Langenius, som valdes till ordförande. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och styrelseordföranden Eva-Maj Mühlenbock redovisade tillsammans Advokatsamfundets verksamhet under det gångna året. Eva-Maj Mühlenbock inledde med att konstatera att vi lever och verkar i en orolig omvärld, med Rysslands invasion av Ukraina, det lidande som orsakats av Hamas terrorhandlingar och Israels krigshandlingar och det gängvåld som närmast blivit vardag i Sverige. Hon konstaterade att komplicerade frågor och tider samtidigt kräver eftertanke och balanserade reaktioner, något som hon ansåg att Advokatsamfundets styrelse under året kunnat leva upp till. 

Mia Edwall Insulander redovisade Advokatsamfundets satsningar på etikområdet, med bland annat höjd straffavgift och en ny tillsynsenhet vid kansliet. Hon konstaterade också att styrelsen så sent som tidigare samma dag fattat ett beslut om en ny regel i Vägledande regler om god advokatsed, samt ett vägledande uttalande, som båda tar fasta på vilka krav som kan ställas på advokaters kompetens. Mer information om dessa beslut kommer inom kort.

Fullmäktige samlades i Centralposthuset.  
Fullmäktige samlades i Centralposthuset. Foto: Tom Knutson.

Eva-Maj Mühlenbock fick redovisa Advokatsamfundets ekonomi. Hon berättade att 2023 varit ett utmanande år rent ekonomiskt, med höjda kostnader både på grund av inflationen och de allmänna kostnadsökningarna och de särskilda satsningar som gjorts bland annat på etiken, som den nya tillsynsenheten. Med anledning av detta beslutade sedan fullmäktige om höjda medlemsavgifter för ledamöterna. Även serviceersättningen höjdes något.

Valberedningens ordförande Martin Wallin.  
Valberedningens ordförande Martin Wallin. Foto: Tom Knutson.

Fullmäktige valde i år nio ledamöter till styrelsen. Helt enligt valberedningens förslag omvaldes Christina Malm för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2025. Christina Griebeler, Johan Eriksson, Lisa Länta, Erica Wiking Häger, Magnus Bernro och Marcus Larsson omvaldes för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2026. Till nya styrelseledamöter valdes Thomas Bodström, Stockholm, och Jörgen Larsson, Göteborg, båda för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2026.

Disciplinnämnden fick vid fullmäktigemötet en ny ordförande samt även ny vice ordförande, då Börje Samuelsson meddelat att han inte stod till förfogande för ännu en period efter sju år som ordförande. Till ny ordförande utsågs Magnus Wallander, tidigare vice ordförande. Till vice ordförande i nämnden valdes Biörn Riese. Dessutom valdes Viviénne Dahlstrand, Malmö, Sophie Palmgren Paulsson, Malmö, och Paula Save, Uddevalla, in som nya ledamöter i disciplinnämnden för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2028.