Nu har resultaten av Temoundersökningen Advokat 2003 sammanställts.

Det är tredje gången Temo har fått i uppdrag att göra en statistisk undersökning av Sveriges advokater. Tidigare undersökningar har genomförts 1995 och 2000

Samtliga yrkesverksamma advokater har nu tillfrågats om verksamhet och vissa privata förhållanden. Svar har inkommit från 62 procent av de tillfrågade.

 

Undersökningen omfattar frågor om

• advokatens och byråns ekonomi

• klienter

• utbildning

• IT-användning

• konkurrens

• marknads- och arbetssituation

• privata förhållanden

• synen på Advokatsamfundets yrkesservice

 

Sammanfattning av undersökningen.

 

Sammanställning av svaren på alla frågor i undersökningen