Regeringen har i dag förordnat Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg till ledamot i Ekobrottsmyndighetens insynsråd. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

I rådet ingår också:
Riksdagsledamoten KG Abramsson
Hovrättspresidenten Kathrin Flossing
Riksdagsledamoten Bertil Kjellberg
Avdelningschefen Erik Saers

Förordnandena gäller under tiden 24 april 2008 till och med 23 april 2012