Inom några år kommer en tredjedel av landets domare att gå i pension. För att klara alla nyrekryteringar måste fler med olika juridiska bakgrunder bli domare. För att underlätta rekryteringen tog Domstolsverket i fjol initiativet till en ny domarskola i Jönköping.

Den 1 april tillträdde hovrättsrådet och docenten i processrätt Roberth Nordh tjänsten som rektor för Domarskolan, som ska påbörja verksamheten under 2009.

Nu har projektgruppen som arbetar med förberedelserna lämnat en första rapport med förslag om hur skolan ska utformas.

Beställ eller ladda hem rapporten på Domstolsverkets hemsida.