Lagmannen i Malmö tingsrätt, Barbro Thorblad, har idag utsetts till generaldirektör för Domstolsverket.
– Det känns roligt. Visst är det alltid lite svårt att bryta upp från en arbetsplats där man trivs, men genom den här posten får jag ju behålla kontakten med mina gamla arbetsplatser och se på samma frågor ur ett mer övergripande perspektiv, säger Barbro Thorblad.

Barbro Thorblad är ”Storhilda”, hon var med och grundade det kvinnliga juristnätverket Hilda år 2006. Engagemanget i Hilda tänker hon fortsätta även i sin nya roll.
– Det är en viktig verksamhet. Jag ser det som en stor uppgift att vara med och stötta unga kvinnliga medarbetare och visa att man kan förena rollen som chef med sitt övriga liv, kommenterar Barbro Thorblad.

Barbro Thorblad är sedan 2002 lagman vid Malmö tingsrätt. Dessförinnan var hon hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige från 2000, och domare i Göteborgs tingsrätt från 1988. Under åren 1984 - 1988 var hon rättssakkunnig och utredningssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet. Barbro Thorblad blev hovrättsassessor i Svea hovrätt 1984.

Barbro Thorblad är ledamot i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och ordförande i Notarienämnden. Hon är dessutom avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden.

Barbro Thorblad har haft flera utredningsuppdrag. Hon har bland annat varit särskild utredare i Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten och Utredningen om sekretess hos utlandsmyndigheterna m.m. samt ordförande i Kriminalvårdskommittén. För närvarande är hon expert i Utredningen om förtroende och kvalitet i domstolarna.