Domstolsverket har tagit fram en broschyr som vänder sig till dem som medverkar i en rättegång, till exempel advokater, åklagare och polis. Broschyren beskriver vilken presentationsteknik som för närvarande installeras vid Sveriges Domstolar och vilka regler som gäller för att utnyttja utrustningen.

Broschyren tar upp hur man ska gå till väga för att till exempel ansluta en bärbar dator, videokamera eller DAT-bandspelare i salens uttag.

Ladda ner eller beställ broschyren om presentationsteknik på Domstolsverkets hemsida.