Domstolsverkets utredare Sten Heckscher vill minska antalet förvaltningsdomstolar i första instans från dagens 23 länsrätter till 10 förvaltningsrätter. Syftet med den föreslagna förändringen är att förkorta handläggningstiderna och att höja kvalitén på dömandet. På lång sikt bedömer Sten Heckscher också att förändringen skulle innebära minskade kostnader.

Förvaltningsrätterna föreslås ligga i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Örebro, Linköping, Jönköping och Växjö.

Utredningen är genomförd på regeringens uppdrag. Sten Heckscher bedömer att omorganisationen kan vara färdig i slutet av 2010.

Ladda hem eller beställ utredningen på Domstolsverkets hemsida.