Läs här bland annat om:

Medierna & rättvisan
Vad händer egentligen med rättssäkerheten när rättegången flyttar in i medierna? Tidskriften Advokaten har talat med advokater, åklagare, domare och journalister om medierna och rättsstaten.

Generalsekreteraren skriver om den nödvändiga och komplicerade symbiosen mellan rättsväsende och medier

Anstalt undersökte handlingar från advokat

Till Advokatens startsida