I ett brev till ordföranden i Georgiens advokatsamfund erbjuder ordföranden i Rådet för advokatsamfunden i Europa (CCBE), Péter Köves, sitt stöd till de georgiska kollegerna.

I brevet skriver Péter Köves bland annat att han hoppas att våldsamheterna snart avslutas, att inga ledamöter av det georgiska samfundet drabbas och att konflikten kan lösas på fredlig väg.

Georgiens advokatsamfund har en observatörsplats i CCBE.