CCBE uttrycker sitt stöd för Advokatsamfundets hållning och framför sin kritik mot FRA-lagstiftningen i ett brev till Sveriges advokatsamfund. Ordföranden Péter Köves lyfter där fram två huvudproblem med lagstiftningen. Dels äventyrar den advokatens tystnadsplikt gentemot klienten eftersom även samtal mellan advokat och klient kommer att avlyssnas. Dels görs inte någon domstolsprövning av vad som får avlyssnas. Dessutom pekar CCBE på att nationella lagstiftningsinitiativ inte får förhindra rätten att tillhandahålla gränsöverskridande juridiska tjänster.

Péter Köves skriver i brevet till Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg att CCBE naturligtvis stöder kampen mot terrorismen, men att den inte får användas som förevändning för att inskränka grundläggande fri- och rättigheter.

Anne Ramberg välkomnar stödet.
– CCBE:s kritik visar att FRA-lagstiftningen väcker uppseende även utanför Sverige och att det internationella samfundet nu börjar inse att avlyssningen påverkar också andra än svenskar. Det är glädjande att kunna konstatera att Advokatsamfundets engagemang mot lagstiftningen från ett rättssäkerhetsperspektiv inte bara stöds av allt fler i Sverige, utan även av en organisation som CCBE, säger hon.

Advokatsamfundet har länge varit en av de hårdaste kritikerna mot FRA-lagstiftningen. Enligt Anne Ramberg kvarstår kritiken trots de förändringar som riksdagen utlovat, förändringar som Ramberg liknar vid kosmetika. Advokatsamfundet har också krävt att en sanningskommission rörande FRA:s verksamhet inrättas och att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över lagstiftningen från grunden.

CCBE är en samarbetsorganisation för advokatorganisationerna inom den Europeiska unionen samt deras grannländer och representerar mer än 700 000 advokater och jurister.

Läs brevet från CCBE