En restaurangföretagare klagade hos Europadomstolen för att han inte fått rättshjälp när hans företag påfördes 56 000 kronor i skattetillägg.

Europadomstolen tar dock inte upp målet, eftersom ansökan anses som uppenbart ogrundad. Domstolen hänvisar i sitt beslut bland annat till förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet.

Güney mot Sverige