Föreläsarna på höstens första Hildaryträff.
Fredrik Dahl, Malin Leffler, Maria-Pia Midenbäck Hope och Karin Ulberstad.

Fortfarande är endast åtta procent av delägarna på de tio största advokatbyråerna kvinnor. Men det kommer att ändras. Det trodde i alla fall de fyra Vinge-advokater som diskuterade möjligheterna för kvinnor i advokatyrket på höstens första Hildary-lunch i Stockholm den första september.

Maria-Pia Midenbäck Hope, Karin Ulberstad, Malin Leffler och Fredrik Dahl är alla delägare i Vinge. De påpekade att det nu är nödvändigt för byråerna att hjälpa juristerna att kombinera familjeliv och karriär, helt enkelt för att få behålla de kompetenta juristerna. På Vinge lanserades i våras ett program med namnet ”flexilawyer”.

– Vi ser tydligt att man inte längre kan ha en modell för alla personer, utan att olika människor måste få ha olika takt, sa Fredrik Dahl, som också betonade att byrån inte stänger några dörrar till framtida delägarskap för att man under en period tar det lugnare och satsar på barn och familj.

Läs mer om nätverket Hilda.