Polisen bryter mot lagen när man begär ut uppgifter om var en påslagen, men inte använd mobiltelefon befinner sig. Det fastslår Justitiekanslern i ett beslut.

Mobilspårningen, som används för att spåra misstänkta brottslingar, anmäldes av advokat Per Furberg, som fått kännedom om metoden i uppdraget som offentligt ombud. I sin anmälan skriver Furberg att hanteringen, utan domstolskontroll, sträckts ut på ett sätt som kräver lagreglering.

JK delar alltså denna uppfattning. Beslutet innebär enligt Rikspolisstyrelsen att polisen förlorar ett viktigt redskap i kampen mot den organiserade brottsligheten. Justitieminister Beatrice Ask utlovar en lagändring, som kan göras tidigast under 2009.

JK:s beslut