Vid mötet kommer ministrarna bland annat att diskutera nordiskt polissamarbete som ett medel att effektivisera bekämpningen av Internetrelaterade övergrepp mot barn, särskilt barnpornografi och grooming. Även frågor om polisiär samtjänstgöring i nordiska gränstrakter och om straffmätning i mål om sexualbrott kommer att tas upp. Ministrarna kommer också att diskutera och utbyta erfarenheter om kampen mot den grova organiserade brottsligheten.

Justitieministrarna från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige medverkar vid mötet. Även det självstyrande området Färöarna är representerat. Under delar av mötet medverkar dessutom samtliga nordiska länders rikspolischefer.