Europadomstolen avskriver ett mål om rättegång i skälig tid och rätten till effektiva rättsmedel sedan den klagande och svenska staten förlikats.

Den klagande är ett företag som efter konkursen processat med skattemyndigheten om skatter och skattetillägg i över sju års tid. Detta innebar enligt den klagande ett brott mot såväl artikel 6 om rätten till domstolsprövning i skälig tid och artikel 13 om rätten till effektiva rättsmedel i Europakonventionen.

Den svenska regeringen förbinder sig genom förlikningen att ersätta den klagande med 80 000 kronor.

Kjeld Ohland Andersen AB i konkurs mot Sverige