Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, har sett över sina riktlinjer för e-kommunikation och internet. Revideringen är gjord inom ramen för ett pågående arbete med säkerhet vid elektronisk kommunikation.

Till CCBE:s riktlinjer.