Kammarrätten ändrar länsrättens beslut om ersättning till en advokat i ett LVU-ärende. Advokaten utsågs till offentligt biträde till en kvinna vars barn omhändertagits. Advokaten hade när hon förordnades redan lagt ner fem timmar på ärendet, och begärde ersättning också för denna tid. Länsrätten beviljade dock bara ersättning för arbetet efter förordnandet.

I sitt överklagande påpekade advokaten att det var en akut situation, där hon snabbt behövde begära att socialnämnden skulle ompröva beslutet om omhändertagande. Detta skedde också, och omhändertagandet hävdes. Kammarrätten går på advokatens linje och beviljar henne ersättning enligt hennes anspråk.