Kostnaden för trängselskatt i Stockholm var nödvändig för uppdraget. Det beskedet gav Högsta domstolen till två Eskilstunaadvokater som yrkat ersättning för trängselskatten efter ett uppdrag i Stockholm.

Hovrätten var av en annan mening. Men advokaterna överklagade, bland annat med hänvisning till att Stockholmsdomstolarna gör olika bedömningar i frågan om trängselskatt. Efter HD:s prövning får advokaterna nu vardera 75 kronor i ersättning för trängselskatten.

HD Ö 1841-06