Stäng Guantánamolägret! Den uppmaningen riktar ledarna för en lång rad av världens advokatorganisationer till USA:s president George W Bush och Kanadas premiärminister Stephen Harper. Bland undertecknarna finns Sveriges advokatsamfund genom generalsekreterare Anne Ramberg.

Sex år efter att det öppnats är det hög tid att stänga Guantánamolägret. Det skriver ledarna för världens advokatorganisationer i sitt brev till president George W Bush.

Bush uppmanas också att överlämna den kanadensiske medborgaren Omar Khadr så att han kan prövas enligt kanadensisk lag. Khadr var 15 år när han greps och är idag den siste kvarvarande västerländske medborgaren i lägret. I brevet påpekar samfundsledarna bland annat att USA:s regering har åsidosatt rättsstaten och att Guantánamolägret blivit en symbol för den starkes orättfärdiga makt och hur den kan drabba enskilda människor. I brevet uppmanas alla, inklusive regeringar, att sätta press på USA:s regering, så att den omänskliga behandlingen av fångarna upphör, och att rättsstaten kan återupprättas.

– Fängelset i Guantánamo, som upprättades i spåren av attentaten den 11 september 2001, är ett av de tydligaste exemplen i modern tid på en ignorans mot grundläggande mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer, säger generalsekreterare Anne Ramberg.

Initiativet till brevet togs av det kanadensiska advokatsamfundet, Paris advokatsamfund och Law Society of England and Wales.

Advokatsamfundet uppmanar samtidigt i en skrivelse statsminister Fredrik Reinfeldt, justitieminister Beatrice Ask och utrikesminister Carl Bildt att arbeta för en stängning av lägret.

Läs hela brevet!

Läs Advokatsamfundets skrivelse till bl.a. Fredrik Reinfeldt.