Vid sammanträdet den 24 januari beslöt Advokatsamfundets styrelse att anta 26 nya ledamöter av samfundet.

Eva Andersson
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Ericksson & Häggquist AB
Kungsängsgatan 14
753 22 UPPSALA

Mikael Palm Andersson
Västra avdelningen
Advokatfirman Wåhlin HB
Box 11909
404 39 GÖTEBORG

Tobhias Brandell
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Törngren Magnell KB
Regeringsgatan 38
111 56 STOCKHOLM

Anna Engquist
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Peter Forsberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 STOCKHOLM

Peter Gillberg
Västra avdelningen
Advokatfirman Kjällgren AB
Box 363
451 18 UDDEVALLA

Sten-Olof Hagman
Västra avdelningen
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 11918
404 39 GÖTEBORG

Jonas von Heidenstam
Stockholmsavdelningen
Försvarsadvokaterna Stockholm HB
Box 12107
102 23 STOCKHOLM

Ola Ihse
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Angelika Lesniewicz
Södra avdelningen
Cefyra Advokatbyrå HB
Box 144
291 22 KRISTIANSTAD

Maria Lidbom
Västra avdelningen
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 11918
404 39 GÖTEBORG

Johannes Lundblad
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Nilsson & Co KB
Box 7761
103 96 STOCKHOLM

Tomas Marcusson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Nordia KB
Box 70389
107 24 STOCKHOLM

Elias Martin
Stockholmsavdelningen
LEGIO Advokatfirma AB
Box 5779
114 87 STOCKHOLM

Bo Nordberg
Stockholmsavdelningen
Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB
Box 3124
103 62 STOCKHOLM

Johan Nordfeldt
Södra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB
Stortorget 23
211 34 MALMÖ

Tom Nordström
Västra avdelningen
Advokatfirman Delphi & Co KB
Östra Hamngatan 29
411 10 GÖTEBORG

Jens Petersson
Västra avdelningen
Gärde Wesslau Advokatbyrå HB
Box 305
503 11 BORÅS

Henric Schef
Mellersta avdelningen
Advokatbyrå Zedendahl & Co
Box 53
774 22 AVESTA

Emma Seth
Stockholmsavdelningen
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 5719
114 87 STOCKHOLM

Robert Sigvardsson
Norra avdelningen
Advokatfirman Berggren & Stoltz KB
Box 260
851 04 SUNDSVALL

Jari Smolander
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Hans Greijer
Box 50
721 04 VÄSTERÅS

Liv Sandberg Storm
Stockholmsavdelningen
Andrén Bratt Eversheds Advokatbyrå AB
Norrlandsgatan 16
111 43 STOCKHOLM

Eva Johansson Vaara
Södra avdelningen
Råd & Rätt Syd AB
Östra Storgatan 34
293 34  OLOFSTRÖM

Johan Wigh
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Ulrika Åsåker
Mellersta avdelningen
Foyen Advokatfirma AB
Åsgatan 41
791 71 FALUN

Utträdda ledamöter

Lisa Almgren, Göteborg per den 10 december 2007
Jesper von Bahr, Stockholm per den 1 december 2007
Robert Barck, Västervik per den 31 december 2007
Ann-Sofi Bergshem, Stockholm per den 1 januari 2008
Fredrik Bexelius, Stockholm per den 1 januari 2008
Birger Brännvall, Västerås per den 24 januari 2008
Lisa Edblom, Stockholm per den 1 december 2007
Liza von Engeström, Stockholm per den 1 januari 2008
Anna Frykestig, Göteborg per den 1 januari 2008
Barbro Glave-Thelin, Arild per den 31 december 2007
Judit Farago Gontier, Stockholm per den 1 januari 2008
Pontus Gunnarsson, Malmö per den 31 december 2007 
Johan Hellstrand, Oslo per den 31 december 2007
Staffan Hjert, Stockholm per den 31 december 2007
Charlotta Hoegy, München per den 31 december 2007
Peter Holborn, Stockholm per den 1 januari 2008
Daniel Jansson, Stockholm per den 11 januari 2008
Dan Johansson, Paphos per den 31 december 2007 
Carl-Johan Lindgren, Malmö per den 1 januari 2008
Catharina Markborn-Sörås, Stockholm per den 1 januari 2008
Björn A Marklund, Stockholm per den 31 december 2007
Daniel Modéus, Stockholm per den 29 november 2007
Björn Möller, Stockholm per den 31 december 2007
Gunvor Nilsson, Kristianstad per den 28 december 2007
Lars-Göran Nilsson, Stockholm per den 28 januari 2008
Kristin Nordström, Stockholm per den 20 januari 2008
Sven Ol-Mårs, Hudiksvall per den 13 december 2007
Sven Save, Trollhättan per den 31 december 2007
Olle Stenman, Stockholm per den 14 januari 2008
Kent-Olof Stigh, Göteborg per den 31 december 2007
Anders Thorell, Stockholm per den 24 januari 2008
Petter Törnquist, Stockholm per den 1 januari 2008
Eva Larsson Widman, Stockholm per den 31 december 2007

Avlidna ledamöter

Bengt Kappelin, Malmö den 26 oktober 2007
Åsa Korths-Aspegren, Osby den 4 december 2007
Lennart Skogsberg, Kalmar den 24 december 2007