En advokatbyrå bekostade stationära datorutrustningar till några av delägarna, för att dessa enklare skulle kunna sköta arbetsuppgifter från hemmet utanför arbetstid. Skatteverket beslutade att påföra byrån arbetsgivaravgifter och skattetillägg för förmån av fri datorutrustning. Byrån fick inte heller dra av momsen för datorinköpen.

Advokatbyrån överklagade beslutet med hänvisning till att datorerna behövdes för att sköta arbetet, men förlorade i länsrätten. Också kammarrättens dom går på samma linje. Datorutrustningen är, enligt domen, en skattepliktig förmån eftersom den innebär en inbesparing av delägarnas privata levnadskostnader. Eftersom datorerna inte köpts för bolagets skattepliktiga verksamhet får byrån inte heller dra av momsen.

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3629-06