Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

IBA uppmanar till fredlig och rättssäker konfliktlösning i Kenya

"Ingen straffrihet bör ges för de brott som begåtts."

International Bar Association, IBA, uppmanar i ett pressmeddelande alla parter i den pågående konflikten i Kenya att respektera grundläggande rättsliga principer och att skydda mänskliga rättigheter och ”rule of law”.

Enligt IBA hotar konflikten alla kenyanska medborgares mänskliga rättigheter och skadar rättsstaten.