International Bar Association, IBA, uppmanar i ett pressmeddelande alla parter i den pågående konflikten i Kenya att respektera grundläggande rättsliga principer och att skydda mänskliga rättigheter och ”rule of law”.

Enligt IBA hotar konflikten alla kenyanska medborgares mänskliga rättigheter och skadar rättsstaten.