Bild på lunchmöte

Fredagen den 25 januari 2008 samlades ett femtontal utländska advokater på Advokatsamfundet för ett seminarium om mänskliga rättigheter och fair trial som anordnades gemensamt av Raoul Wallenberginstitutet och Mannheimer Swartling.  

Föredragshållare var Louise Bjurwill, Pontus Ewerlöf och Johan Sangborn som bland annat talade om försvararrollen i brottmål, ombudets roll ur ett civilrättsligt perspektiv och det svenska advokatsystemet.

— Det är viktiga frågor och det är mycket intressant att jämföra erfarenheter med kollegor från exempelvis Iran. De kan ha stora svårigheter att ens få träffa sina klienter vilket gör deras arbetssituation mycket svår periodvis, säger Michael Karlsson på Mannheimer Swartling.