Internationella Juristkommissionen i Sverige driver tillsammans med Internationella Juristkommissionen i Kenya sedan 2001 projektet The African Human Rights and Access to Justice Programme, AHRAJ. Syftet med projektet är att förbättra skyddet för mänskliga rättigheter på nationell nivå i de afrikanska länderna söder om Sahara.

Internationella Juristkommissionen bjuder nu in er till ett seminarium den 6-7 februari där jurister från Kenya, Gambia, Zimbabwe och Uganda som har arbetat direkt med projektet kommer till Sverige för att presentera resultaten från projektet och det inflytande det har haft i länder vi arbetar med.

Läs mer!