Regeringen har i dag utnämnt Sten Andersson till hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland.

Sten Andersson är rättschef i Justitiedepartementet sedan 2004. Han har arbetat i Justitiedepartementet sedan 1990. Han utnämndes till kansliråd 1993 och till departementsråd 1996. Sten Andersson förordnades till hovrättsassessor i Göta hovrätt 1990.

Sten Andersson har deltagit som sakkunnig och expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Aktiebolagskommittén. Han är ledamot av Klarspråksnämnden. Han har även skrivit böcker och artiklar, främst på bolagsrättens område.

Sten Andersson tillträder den 1 april 2008.