Många patienter vårdas för länge inom slutenvården eftersom det saknas bra alternativ inom öppenvården. Därför föreslår regeringen en ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården – öppen psykiatrisk tvångsvård. Vården ska kunna bedrivas utanför sjukvårdsinrättningen om patienten underkastar sig särskilda villkor, som att ta sin medicin, göra regelbundna besök på vårdcentral och inte bryta mot eventuella besöksförbud.

Enligt förslaget ska beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård fattas av länsrätt efter ansökan av chefsöverläkare. Sveriges kommuner får sammanlagt 525 miljoner kronor för att införa den nya vårdformen som föreslås börja gälla från och med 1 september 2008.

Läs mer