Efter det uppmärksammade sprängdådet mot åklagare Barbro Jönsson aviserade justitieminister Beatrice Ask krafttag mot den organiserade brottsligheten. Nu tar regeringen nästa steg och ger sex experter i uppdrag att presentera åtgärder för att effektivisera och samordna polisiära resurser som står till rättsväsendets förfogande.

Länspolismästare Carin Götblad, Säpochef Anders Danielsson och Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar ingår i expertgruppen som bland annat ska se över kontakterna mellan polis och andra samhällsaktörer, skydd till vittnen, journalister och politiker samt se över och effektivisera nuvarande förverkandelagstiftning. Expertgruppen ska redovisa sina resultat senast den 30 april. Även en styrgrupp under ledning av justitiedepartementet har inrättats för att åtgärder mot organiserad brottslighet ska få ett starkt och snabbt genomslag.