Internationella advokatsamfundet utlyser stipendier för unga jurister som vill delta i IBA:s årliga konferens den 12-17 oktober 2008 i Buenos Aires, Argentina. Stipendiet omfattar bland annat resekostnader, boende och två års medlemskap i IBA. Sökanden måste vara under 35 år och ansökan ska innehålla en uppsats i exempelvis bolagsrätt, alternativ tvistelösning eller immaterialrätt. 

För mer information gå till http://www.ibanet.org