Skatteverket står inför omfattande strukturella förändringar. Minskade anslag ställer krav på effektiviseringar och 2012 beräknas antalet skattekontor ha minskat från dagens 120 till cirka 70. Vid ett frukostseminarium på Mannheimer & Swartling redogjorde Vilhelm Andersson, Skatteverkets rättschef, för kommande förändringar inom organisationen och vilka konsekvenserna blir för rättsäkerheten.

Bland annat ska ett nytt it-system prövas där enskilda kan beskriva ett skatterättsligt problem och utifrån lagtext, praxis och doktrin få ett automatiserat svar. Målet är att minska antalet telefonsamtal som idag besvaras av cirka 500 medarbetare dagligen. Vid seminariet diskuterades även förutsättningar för förhandsavgöranden och möjligheter till personlig inställelse inför skattenämnden när antalet kontor minskar.

Läs mer i nästa nummer av Advokaten