Vid sammanträdet den 12 juni beslöt Advokatsamfundets styrelse att anta 24 nya ledamöter av samfundet.

Stefan Alvén
Stockholmsavdelningen
Sportlex AB
Velamsundsvägen 22
132 36 SALTSJÖ-BOO

Stefan Andersson
Västra avdelningen
Advokaterna 2S AB
Box 100
301 04 HALMSTAD

Mikael Berglund
Stockholmsavdelningen
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB
Strandvägen 7 B
114 56 STOCKHOLM

Mathias Blomberg
Norra avdelningen
Confrere juristbyrå AB
Kungsgatan 67
903 26 UMEÅ

Helena Borglund
Stockholmsavdelningen
Time Advokatbyrå KB
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr
111 21 STOCKHOLM

Per Brandt
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 STOCKHOLM

Johan Englund
Mellersta avdelningen
Christer Danielsson Advokat AB
Kåbovägen 7
752 36 UPPSALA

Karolina Ericsson
Södra avdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291
203 14 MALMÖ

Tomas Fjordevik
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Jannica Jansdotter Gren
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Noreberg AB
Stråtenbo Herrgård
791 94 FALUN

Sofia Göranson
Västra avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 11911
404 39 GÖTEBORG

Terese Holmqvist
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Ann Nilsson
Stockholmsavdelningen
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
Box 16097
103 22 STOCKHOLM

Jon Nyberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Audere
Kungsbroplan 1
112 27 STOCKHOLM

Mattias Prage
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1203
751 42 UPPSALA

Gabriel Rudbeck
Stockholmsavdelningen
Advokat Nils Uggla AB
Box 3098
103 61 STOCKHOLM

Leonie Selting
Norra avdelningen
Andersson & Öberg Advokatfirma HB
Box 6087
800 06 GÄVLE

Gustaf Ström
Stockholmsavdelningen
Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB
Box 7315
103 90 STOCKHOLM

Henrik Sundström
Västra avdelningen
Advokatfirman Bo Johansson i Uddevalla AB
Sörkällegatan 10
451 41 UDDEVALLA

Sophia Tobieson
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå
Box 1050
101 39 STOCKHOLM

Magnus Wennerholm
Östra avdelningen
Hamilton Advokatbyrå Växjö AB
Box 124
351 04 VÄXJÖ

Maria Westlund
Stockholmsavdelningen
Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB
Storgatan 1, 3 tr
151 72 SÖDERTÄLJE

Per Åsbrink
Södra avdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291
203 14 MALMÖ

Viktor Österberg
Västra avdelningen
Advokatfirman NORDIA Göteborg HB
Box 53084
400 14 GÖTEBORG

Utträdda ledamöter
Nina Allard, Göteborg per den 1 juni 2008
Niklas Bergman, Stockholm per den 2 juni 2008
Johan Bogren, Göteborg per den 23 maj 2008
Eva Enetjärn, Nyköping per den 1 juni 2008
Yvette Rosén Oldenstam, Göteborg per den 25 maj 2008
Björn Rohdin, Stockholm per den 15 maj 2008
Patrik Schöldström, Stockholm per den 1 juli 2008