Journalistpriskommitténs motivering lyder: ”Nils Funcke har sakligt, engagerat och skickligt, som chefredaktör och skribent ryckt upp Riksdag & Departement till att bli en intressant och informativ publikation som brett uppmärksammar juridiska frågor.”

– Det är hedrande och faktiskt välförtjänt. Vi bedriver en kvalificerad bevakning av lagar, förordningar och annat som passerar genom riksdag och regering, säger Nils Funcke, som betonar att priset är ett viktigt erkännande för den journalistik som han och tidningen står för.

Nils Funcke tror att man som journalist ibland underskattar kraften i det skrivna ordet. När det gäller mediers sätt att bevaka rättsväsendet tycker han att rapporteringen allt för mycket handlar om enskilda händelser och individer, och helst spektakulära brott.

–Allt för ofta förlorar sig journalisterna i enskildheter och ser inte vad som är det strukturella frågorna och problemen, säger han.

Två viktiga frågor i svenskt rättsväsende idag handlar, enligt Nils Funcke, om hur respekten för grundlagarna ska efterlevas och hur användningen av tvångsmedel ska utformas.

–Advokatsamfundet har en viktig roll att spela i dessa diskussioner genom alerta och stringenta yttranden angående lagförslag. Det är en uppgift som samfundet sköter väl.

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade. Priset ges till journalist som på ett sakligt, engagerande och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 25 000 kronor.

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår advokat Lars Edlund (ordförande), ordföranden i regeringsrätten Sten Heckscher samt journalisten och tidigare journalistpristagaren Maciej Zaremba.

Följande personer har mottagit Sveriges advokatsamfunds journalistpris sedan det inrättades 1987.
1987 Claes von Hofsten, Svenska Dagbladet och Jan Mosander, Ekoredaktionen
1988 Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren
1989 Per Wendel, Expressen
1990 Eko-redaktionen, Sveriges Radio
1991 Jesús Alcalá, Sydsvenska Dagbladet
1992 —
1993 Gun Fälth, Dagens Nyheter
1994 Ingalill Löfgren, Göteborgsposten
1995 Rolf Gustavsson, Svenska Dagbladet
1996 Maciej Zaremba, Dagens Nyheter
1997 Ingemar Norgren, Norrköpings Tidningar
1998 Gunnar Lindstedt, frilans
1999 Anders Sundkvist, Aktuellt
2000 Anders R Olsson, frilans och författare
2001 Kaa Eneberg, för boken ”Tvingade till tystnad”
2002 Mats Svegfors, Svenska Dagbladets före detta chefredaktör
2003 Katarina Wennstam, för boken ”Flickan och skulden”
2004 Annika Ström Melin, Sveriges Radio
2005 Maria Abrahamsson, Svenska Dagbladet
2006 Erik Höjer, Östgöta Correspondenten för artikelserien ”Svindlarna” om näringsförbud
2007 Per Ström, Den Nya Välfärden
2008, Nils Funcke, Riksdag & Departement

Fotnot: 1992 delades det inte ut något pris. Enligt statuterna delas priset ut årligen om inte prisnämnden meddelar att den inte funnit någon lämplig pristagare.