Årets fullmäktige bjöd konstruktiva diskussioner och internationella utblickar. Jonathan Goldsmith, generalsekreterare i Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, höll ett uppskattat föredrag under rubriken ”The future of the European legal profession”.

Fullmäktige valde en ny styrelse enligt valberedningens förslag. Vid mötet avgick disciplinnämndens ordförande sedan 16 år, Claes Peyron. Han avtackades med blommor och en varm applåd av mötesdeltagarna. Han efterträds av tidigare vice ordföranden Lena Frånstedt Lofalk. Ny vice ordförande blir Börje Samuelsson.

Inför fullmäktigemötet hade ett stort antal motioner i den så kallade controlled auctions-frågan kommit in. Samtliga var negativa till tanken på en dispensmöjlighet från reglerna om intressekonflikt.

Efter en lång debatt beslutade fullmäktige med stor majoritet att bifalla motionerna. Fullmäktige uppmanar därmed styrelsen att inte införa något undantag från reglerna om intressekonflikt vid så kallade controlled auctions.