Jonathan Goldsmith, generalsekreterare i Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, höll vid årets advokatfullmäktige ett uppskattat föredrag under rubriken ”The future of the European legal profession”.

Läs Jonathan Goldsmiths anförande!