Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Jonathan Goldsmith om advokatyrkets framtid

Läs talet

Jonathan Goldsmith, generalsekreterare i Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, höll vid årets advokatfullmäktige ett uppskattat föredrag under rubriken ”The future of the European legal profession”.

Läs Jonathan Goldsmiths anförande!