Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Regeringen utreder behov av sekretess vid rekrytering av myndighetschefer

Thomas Rolén blir särskild utredare.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda om det finns behov av regler om sekretess för uppgifter i ärenden om anställning av myndighetschefer. Utredaren ska kartlägga i vilken omfattning som viljan att anmäla intresse för anställning som myndighetschef påverkas av att uppgifterna i en sådan anmälan blir offentliga. Utredaren ska vid behov ge förslag på ändringar i sekretesslagstiftningen samt ev. andra åtgärder.

Till särskild utredare har kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell förordnat Thomas Rolén, född 1959. Han är president vid kammarrätten i Stockholm och har tidigare bl.a. varit generaldirektör vid Domstolsverket samt expeditionschef vid Justitiedepartementet.

Uppdraget ska redovisas den 1 februari 2009.