Näringsförbud för dem som deltar i olagliga karteller, höjda kartellböter (konkurrensskadeavgift) och möjlighet till snabbare rättsprocesser. Det är några av nyheterna i den nya konkurrenslag som riksdagen nu beslutat om.

Lagen innebär på många punkter en skärpning av reglerna mot kartellbildning. I fortsättningen kan företag som medverkar i olagliga karteller riskera högre böter. En helt ny påföljd är näringsförbud som i fortsättningen kan drabba personer som medverkat till att ett företag gett sig in i kartell tillsammans med andra.

Den nya lagen innehåller också ändrade regler för hur företagskoncentrationer ska hanteras. Den nya konkurrenslagen träder i kraft den 1 november 2008.

Advokatsamfundet var i sit remissvar efter utredningen om en ny konkurrenslag positiv till att modernisera lagen. Dock avstyrkte man flera av förslagen, bland annat det om näringsförbud efter karteller.

Läs Advokatsamfundets remissvar!