I en motion till Advokatfullmäktige i april yrkade advokaterna Fred Wennerholm och Håkan Fohlin på att fullmäktige ska besluta hemställa till Advokatsamfundets styrelse att inte införa undantag från reglerna om intressekonflikt vid företagsöverlåtelse genom auktionsförfarande, s.k. controlled auctions, och därmed inte anta framtaget förslag till dispensvillkor.

Den 9-10 juni inkom till Advokatsamfundet en rad skrivelser från ledamöter som ansluter sig till denna motion. Klockan 13.00 den 10 juni hade sammanlagt 59 ledamöter anslutit sig till motionen. Dessa skrivelser finns samlade i en pdf-fil.

Till skrivelserna