Unga jurister och advokater samlade.

I samband med Stockholmsavdelningens årsmöte den 13 mars diskuterade ett fyrtiotal yngre jurister vad som kan göras för att säkra tillväxten av advokater och motverka att många yngre lämnar yrket. Bland annat efterlyste flera av deltagarna fler naturliga mötesplatser där yngre jurister kan knyta kontakter som kan leda till advokatjobb som normalt inte annonseras ut. Även information om hur man startar och driver en egen advokatbyrå efterfrågades.

Generalsekreterare Anne Ramberg kommer inom kort att kontakta cirka 15 personer som närvarande på mötet för att skapa tankesmedjan som ska främja kontakterna mellan yngre och äldre biträdande jurister och advokater.