Syfte med sajten är att förmedla intressant och aktuell information om immaterialrätt. Sajten uppdateras regelbundet med nyheter från branschen. SEPAFs medlemsbyråer står för nyhetsförmedlingen.

Svensk och internationell statistik gällande ansökningar inom patent, varumärken och design publiceras på sidan så snart uppgifterna finns tillgängliga. Tydliga grafer och kortfattade kommentarer ger en snabb bild av den senaste utvecklingen på IP-området. Sajten innehåller även information om IP-utbildningar, remissvar och andra pågående projekt av intresse för föreningens medlemmar och andra som är intresserade av immaterialrätt, exempelvis journalister, juridikstuderande och verksamma jurister.

En annan ambition är att webbsajten på sikt ska vara ett interaktivt forum för debattinlägg om aktuella frågor.

www.sepaf.se