Samtliga tingsrätter i Norrland blir kvar. Regeringen skrotar därmed Norrlandsutredningens förslag om att minska antalet tingsrätter från dagens elva till fem.

Igår torsdag den 13mars överlämnade regeringen en skrivelse om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare till riksdagen.

Enligt regeringens förslag bör tingsrätterna i Katrineholm och Nyköping bilda en tingsrätt med kansli i Nyköping. Tingsrätterna i Lidköping, Mariestad och Skövde bör slås samman till en tingsrätt med kansli i Skövde och tingsrätterna i Karlskoga och Örebro bildar en tingsrätt med kansli i Örebro.

Regeringen anser vidare att Linköpings tingsrätt bör ha kansli enbart i Linköping och att Lunds tingsrätt även i fortsättningen bör ha kansli i Landskrona.

Regeringen gör bedömningen att samtliga elva tingsrätter i Norrland bör finnas kvar. Ångermanlands tingsrätt bör ha kansli enbart i Härnösand. Ett tingsställe bör inrättas i Örnsköldsvik. Slutligen gör regeringen bedömningen att de särskilda tingsställena i Norrland där det i dag hålls mindre än två förhandlingsdagar per vecka bör avvecklas.