Regeringen inrättar vid årsskiftet den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) under förutsättning att riksdagen godkänner förslaget som finns i "Ett starkare skydd mot diskriminering" (2007/08:95).

I direktivet "Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen" (dir. 2008:25) har regeringen beslutat att en särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. De nuvarande myndigheterna Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) avvecklas.

En tjänst som generaldirektör i Regeringskansliet med uppdrag att inrätta Diskrimineringsombudsmannen annonseras nu ut.  Generaldirektören kommer att förordnas som särskild utredare och anställs senare som chef för den nya myndigheten.