Människor som hamnat i Kronofogdemyndighetens register på felaktiga grunder ska slippa problem. Regeringen föreslår nu att missvisande uppgifter ska rättas genom så kallad blockering.

Många har råkat ut för problem på grund av att de är registrerade som skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten, trots att det i efterhand visat sig vara felaktigt. I propositionen föreslås att missvisande uppgifter ska kunna rättas genom ”blockering” samt att blockerade uppgifter ska beläggas med sekretess och inte kunna användas vid kreditupplysning. Rättelseskyldigheten ska även gälla juridiska personer och avlidna.

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2008.

Till propositionen!