Regeringen har idag överlämnat förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring till Lagrådet. Förslaget innebär att möjligheterna till arbetskraftsinvandring ökar och att det blir lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU/EES och Schweiz. Lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de Gröna.