Många som blir kallade till rättegång är nervösa och oroliga inför huvudförhandlingen eftersom det ofta är deras första kontakt med en domstol. Brottsoffermyndigheten har därför tagit fram ett utbildningsmaterial som den som ska till rättegång själv kan använda för att förbereda sig. Den webbaserade Rättegångsskolan finns på adressen www.rattegangsskolan.se

Rättegångsskolans främsta målgrupp är brottsoffer som kallats till rättegång som målsägande, men även vittnen och tilltalade kan använda produkten. Målsättningen med Rättegångsskolan är att målsägande ska känna sig lugnare och tryggare i samband med rättegången och på så sätt kunna koncentrera sig på att berätta vad de upplevt. En trygg målsägande lämnar en säkrare berättelse och Rättegångsskolan bidrar på så sätt till att öka rättsäkerheten.

Till Rättegångsskolan