Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne Rambergs kamp för det fria ordet prisas

Tidskriftsakademins stora pris utdelas idag till Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon får priset för sin konsekventa kamp för det fria ordet.

Anne Ramberg mottar priset vid Tidskriftsdagen idag den 22 oktober.

Motiveringen från Tidskriftsakademin lyder: ”Tidskriftakademins stora pris har för 2008 tilldelas Anne Ramberg för att hon målmedvetet och konsekvent har stridit för det fria odet – det må handla om meddelarfrihet, tryckfrihet eller mediernas integritet.” Tidskriftsakademin vill bland annat lyfta fram Anne Rambergs bidrag i FRA-debatten.

Tidskriftsakademins Stora Pris delas ut årligen sedan 2006, till en person eller organisation som ”på ypperligt vis verkat i akademins anda inom något område som ledamöterna anser angeläget att uppmärksamma i ett vidare och långsiktigt branschperspektiv”. Priset ska i första hand delas ut till personer och organisationer utanför tidskriftsbranchen. Pristagaren utses av Tidskriftsakademins medlemmar. I akademin ingår personer som tidigare fått någon av de utmärkelser som årligen utdelas på Tidskriftsdagen.