Anne Ramberg mottar priset vid Tidskriftsdagen idag den 22 oktober.

Motiveringen från Tidskriftsakademin lyder: ”Tidskriftakademins stora pris har för 2008 tilldelas Anne Ramberg för att hon målmedvetet och konsekvent har stridit för det fria odet – det må handla om meddelarfrihet, tryckfrihet eller mediernas integritet.” Tidskriftsakademin vill bland annat lyfta fram Anne Rambergs bidrag i FRA-debatten.

Tidskriftsakademins Stora Pris delas ut årligen sedan 2006, till en person eller organisation som ”på ypperligt vis verkat i akademins anda inom något område som ledamöterna anser angeläget att uppmärksamma i ett vidare och långsiktigt branschperspektiv”. Priset ska i första hand delas ut till personer och organisationer utanför tidskriftsbranchen. Pristagaren utses av Tidskriftsakademins medlemmar. I akademin ingår personer som tidigare fått någon av de utmärkelser som årligen utdelas på Tidskriftsdagen.